Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

USUWANIE AZBESTU

Dnia 13.01.2023r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu otworzył nabór wniosków dla zadania pt.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”. 

WNIOSKI BYŁY PRZYJMOWANE DO DNIA 09.02.2023r.

W przypadku zainteresowania usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji w 2024 roku zapraszam do złożenia wniosku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/17 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój, informuję, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.

Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów obejmujących: rozbiórkę pokrycia dachowego, zabezpieczenie odpadów, zbiórkę i odbiór w przypadku zdemontowanych  odpadów, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wraz  z oczyszczeniem terenu z pyłu azbestowego.

Jednocześnie informuję, że dofinansowanie nie pokrywa kosztów:

  • poniesionych przez właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie dokonał demontażu odpadów zawierających azbest i przekazał je do unieszkodliwienia
  • kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych
  • kosztów poniesionych na wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, zgłoszeń i uzgodnień
  • kosztów poniesionych przed dniem złożenia wniosku.

 

Apelujemy do właścicieli budynków, które nadal mają pokrycia dachowe wykonane z azbestu (eternitu), o ich demontaż oraz o kontakt z gminą w celu nieodpłatnego odbioru szkodliwych odpadów. Przypominamy, że azbest szkodzi zdrowiu, a wszystkie azbestowe elementy budynków i instalacji muszą zostać usunięte do końca 2032r. Gmina odbierze je bezpłatnie na wniosek mieszkańca!

Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych 
w powietrzu - pył azbestowy wnika do naszych płuc i pozostaje w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Powoduje to takie schorzenia jak azbestoza, czyli śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej oraz rak płuc.

Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest (eternit) dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032r.

 

Od 1998 roku obowiązuje zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest), lecz nadal wiele budynków ma pokrycia dachowe, wykonane z materiałów, zawierających azbest, np. z eternitu.  

Nie czekaj z usunięciem azbestu i nie ryzykuj zdrowiem! Zdemontuj azbest i złóż wniosek o nieodpłatny odbiór!

Więcej o szkodliwości azbestu oraz o jego usuwaniu można przeczytać w gminnym "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Kudowa-Zdrój”

 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

1.      Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udzielenie dotacji.

2.      Do wniosku dołącz: 

a.      Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości np. kserokopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów. 

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty, ewentualnie pełnomocnictwo udzielone przez współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest lub pisemna zgoda wszystkich właścicieli;

b.      Oświadczenie wnioskodawcy, że:

·         budynek lub obiekt wskazany we wniosku nie jest objęty dofinansowaniem z innych źródeł w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;

·         budynek lub obiekt wskazany we wniosku nie jest ujęty w wykazie/rejestrze zabytków dla dawnego województwa wałbrzyskiego (dostępny pod adresem:  https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696). W przypadku, w którym budynek lub obiekt wskazany we wniosku jest ujęty w powyższym wykazie, zakres planowanych prac należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych;

·         wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. DZ.U. z 2019r., poz. 1781);

 

3.      W przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem (dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa):

 

·         formularz pomocy de minimis

·         kopie wszystkich zaświadczeń uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,

LUB oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, LUB oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

4.       Skompletowane dokumenty złóż osobiście w Urzędzie Miasta (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 5) lub wyślij pocztą na adres Urzędu Miasta - ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój. 

 

 

 

Pliki do pobrania:

AZBEST - wniosek dla mieszkańców
Format: pdf, 287.5 kB
oświadczenie wnioskodawcy
Format: pdf, 147.74 kB
inwentaryzacja azbestu
Format: pdf, 107.34 kB
Uchwała nr XVII_91_16 z 02.03.2016r
Format: pdf, 2.44 MB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.