Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

SZAMBA I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej obowiązani są wyposażyć swoją nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek przeprowadzenia kontroli każdej nieruchomości w zakresie m.in. posiadania umów, dowodów uiszczenia opłat za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 ze zm.), „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”.

Zgodnie z §9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kudowa-Zdrój „Zbiornik bezodpływowy należy opróżniać na tyle często aby zapewnić ciągłość jego użytkowania i nie dopuścić do wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.” 

W 2024 roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania z przeprowadzanych kontroli do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Przypominamy, że nieposiadanie wymaganej umowy oraz nieopróżnianie szamba czy przydomowej oczyszczalni z należytą częstotliwością przez właściciela nieruchomości, podlega karze grzywny.

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia swojego urządzenia sanitarnego (zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków) do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7.5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia robót budowlanych we właściwym dla miejsca inwestycji Starostwie Powiatowym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). W sytuacji, gdy przepustowość oczyszczalni będzie przekraczać 7.5 m3 na dobę, wówczas niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga również zgłoszenia wodnoprawnego na  „wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód”.

 

Właściciel wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków oddanej do użytku jest zobowiązany do:

1.      Poinformowania Urzędu Miasta o zakończeniu budowy oczyszczalni w postaci zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

2.      Dostarczenia do tutejszego urzędu kopii nowo podpisanej umowy na wywóz 
i unieszkodliwianie nieczystości płynnych  z przydomowej oczyszczalni ścieków 
z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności 
z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Kudowa-Zdrój.

3.      Dostarczenia do tutejszego urzędu kopii zgłoszenia wodnoprawnego oraz certyfikatu oczyszczalni przydomowej „CE”.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.