Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży prowadzone są przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • mogą być prowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju oraz Straży Miejskiej w Kudowie-Zdroju
 • prowadzone są przez zespół kontrolny liczący co najmniej 3 osoby, posiadające imienne upoważnienia, wydane przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 • prowadzone są wg harmonogramu (rocznego planu kontroli), dopuszczalne są jednak kontrole doraźne, przeprowadzane poza harmonogramem

 

Kontroli podlegają w szczególności następujące punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 • w których w wyniku dotychczasowych kontroli stwierdzono nieprawidłowości
 • na które napłynęły skargi lub, w których miały miejsce interwencje
 • które w ostatnim roku otrzymały zezwolenia po raz pierwszy
 • które nie były kontrolowane w poprzednim roku. 

 

Przed przystąpieniem do kontroli, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój pisemnie zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli ze wskazaniem terminu przeprowadzenia kontroli.

 • kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
 • jeżeli kontrola nie została wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga pisemnego wniosku kontrolowanego.

 

Zakres kontroli obejmuje:

 • zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.
 • przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 • posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty)
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych
 • sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu
 • przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych.

 

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz pozostawia się kontrolowanemu. 

 • protokół podpisują członkowie zespołu kontrolnego oraz przedsiębiorca lub osoba przez niego pisemnie upoważniona
 • w razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyn odmowy i podpisany przez sporządzającego protokół
 • w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego oraz ustaleń z przeprowadzonej kontroli kończy się czynności kontrolne protokołem, opracowuje się zalecenia pokontrolne lub wszczyna się postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

 • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe
 • kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.