Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

INFORMACJE


Wywozem odpadów komunalnych zajmuje się:

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
 ul. A. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój,
email: kzwik@kzwik.home.pl
telefon:+48 74 8661 234


W ramach uiszczonej opłaty za wywóz odpadów komunalnych Gmina Kudowa-Zdrój pokrywa następujące koszty:

  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych
  • wyposażenia nieruchomości w worki do zbiórki odpadów segregowanych,
  • utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

Częstotliwość odbioru odpadów:


Odpady zmieszane ze wszystkich nieruchomości
  - nie rzadziej niż raz w tygodniu


Odpady segregowane z budownictwa wielorodzinnego i nieruchomości niezamieszkałych
- nie rzadziej niż raz w tygodniu


Odpady biodegradowalne z budownictwa wielorodzinnego i nieruchomości niezamieszkałych
- nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca.


Odpady segregowane z budownictwa jednorodzinnego
- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie


Odpady budowlane i rozbiórkowe
- systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych


Odpady z terenów ogródków działkowych
- nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc


Meble i inne odpady wielkogabarytowe
- wg harmonogramu określonego przez Gminę Kudowa Zdrój – nie rzadziej niż dwa razy w roku


Przeterminowane leki
- wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) do specjalnych pojemników oraz w wyznaczonych aptekach na terenie gminy, tj.: "Apteka Zdrojowa" - Zdrojowa 38, "Apteka Pod Lwem" - Zdrojowa 46, "Apteka Nad Potokiem" - Nad Potokiem 22c


Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone
- wg potrzeb właścicieli, przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) do specjalnych pojemnikówINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do:

– prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o zapisy ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

– podpisania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kudowa-Zdrój


Właściciele nieruchomości mieszanych /w części nieruchomość zamieszkała, a w części przeznaczona na prowadzenie działalności/ zobowiązani są do:

– uiszczania opłaty za odpady komunalne w gminie za osoby zamieszkujące w części dotyczącej nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją

– zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym za część nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać przyporządkowane i oznaczone pojemniki na odpady komunalne oraz pojemniki lub worki na odpady segregowane zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Kudowa-Zdrój”


Niedopuszczalne jest  mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Posiadanie aktualnych umów oraz dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych podlegają kontroli.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.