Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

CZYSTE POWIETRZE

czyste_powietrze 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – STAN NA 31.03.2024r.

Gmina Kudowa-Zdrój

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 131
Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 94
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych - 58
Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) - 933 408,73 zł


 

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.

Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

 

Zmiany dot. pomp ciepła dofinansowywanych w ramach programu „Czyste Powietrze”

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/
 • Pompy ciepła będą mogły zostać wpisane na listę ZUM po udokumentowaniu spełnienia wymogów programu oraz wykonaniu odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z regulaminem listy ZUM
 • Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA, wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia
 • Badania mają potwierdzać parametry dla klimatu umiarkowanego zarówno dla zastosowań średnio jak i niskotemperaturowych
 • Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta/dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ‐PIB), prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów/dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM
 • Po zakończeniu okresu przejściowego, na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi powyżej badaniami, które przeszły pozytywną weryfikacji

 

W przypadku zgłaszania do wpisania na listę ZUM większej liczby pomp ciepła z jednego typoszeregu, możliwe będzie przedstawienie badań dla typoszeregu, przy czym:

 • w przypadku, gdy jeden typoszereg obejmuje nie więcej niż 5 podtypów, dopuszcza się przedstawienie raportu z ww. badań dla minimum jednej pompy ciepła z tego typoszeregu przy spełnieniu wymogu, że moc pomp ciepła zakwalifikowanych do jednego typoszeregu nie będzie się różniła więcej niż +/‐ 50% od mocy pompy ciepła poddanej badaniom
 • w przypadku typoszeregu składającego się z więcej niż 5 podtypów urządzeń, należy przedstawić co najmniej 1 raport z badania urządzenia na każde 5 podtypów,
 • podtypy pomp ciepła uznaje się za należące do jednego typoszeregu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

·         identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego, ten sam czynnik chłodniczy/roboczy,

·         ten sam producent, typ i liczba sprężarek,

·         ten sam typ elementu rozprężnego,

·         ten sam typ skraplacza,

·         ten sam typ parownika,

·         ten sam typ procesu odszraniania,

·         ten sam sterownik i zasada sterowania wydajnością,

·         ten sam producent, typ i liczba wentylatorów parownika (w przypadku powietrznych pomp ciepła) oraz zasada sterowania wydajnością (stała, zmienna lub stopniowana regulacja prędkości obrotowej),

 • urządzenia z i bez zaworu czterodrogowego nie mogą być zaliczone do tego samego typoszeregu.

Wyciąg z wymogów technicznych dot. pomp ciepła zawartych w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do programu „Czyste Powietrze”

Pompa ciepła powietrze/woda

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.

Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.
Pompa ciepła powietrze/powietrze
Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wymogi dla pompy ciepła powietrze/powietrze określone w rozporządzeniach 626⁄2011 i 206⁄2012, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM.
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.

Wymogi dla gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811⁄2013, 813⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wymogi dla pompy ciepła do cwu określone w rozporządzeniach 812⁄2013, 814⁄2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147, EN 1210*. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest otwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem pompy ciepła na listę ZUM.

Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM.
* UWAGA: W stosunku do zapowiedzi zmian Programu (opublikowanej w styczniu 2024 r.) zmianie uległ zakres wymaganych norm dla badań pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej. Wykreślona została norma EN 14825 (dotycząca pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania).

Zmiany dot. kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

 • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie koszty kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/
 • Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.

Wprowadzenie możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku

 • Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku.
 • Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Zaktualizowany regulamin listy ZUM – dostępny na stronie: https://lista-zum.ios.edu.pl/

 

 

STATYSTYKA, stan na 31.12.2023r. 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 123

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 92

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych - 54

kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ) - 831.618,15 zł

 

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (I piętro, pok. nr 17 ).  W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie. 

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem.  Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła  na paliwa stałe. Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

 

1. PODSTAWOWE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU  W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

 • Dowód osobisty (PESEL)
 • Dostęp do e-maila w celu założenia konta na portalu beneficjenta
 • PIT (dochód) za rok poprzedni
 • W przypadku dochodów z zagranicy potrzebne tłumaczenie zaświadczenia o zarobkach (za rok poprzedni)
 • Numer księgi wieczystej
 • Numer działki
 • Powierzchnia całkowita budynku w m2 
 • W przypadku wykonania termomodernizacji tj: stolarka drzwiowa/ okienna, podłoga/ściany/dach - liczby podane w m2
 • W przypadku współwłasności (także małżeńskiej) adres zamieszkania oraz PESEL współwłaściciela
 • Współwłaściciele budynku muszą podpisać oświadczenia załączone do wniosku !!!

  


30 miesięcy od daty złożenia wniosku na wykonanie i rozliczenie inwestycji !!!!!

 

2. PODSTAWOWE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA WNIOSKU  PO UZYSKANIU DOTACJI Z WFOŚ I ZAKOŃCZENIU WSZYSTKICH PRAC:

 • Wszystkie faktury, które muszą być wystawione na wnioskodawcę
 • W przypadku płatności przelewem potwierdzenie zapłaty do każdej faktury
 • Protokół odbioru prac wykonawczych
 • Dokument zezłomowania likwidowanego źródła ciepła
 • Karta gwarancyjna podpisana przez sprzedawcę i wnioskodawcę
 • Karta produktu i etykieta energetyczna
 • Opinia kominiarska
 • Dla okien, drzwi i bram garażowych dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych
 • Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (data pierwszej faktury!!).

 

PRZYDATNE LINKI:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie - informacje o programie 

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw - Wymagana dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - Kalkulator dotacji

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - Kalkulator grubości izolacji

https://gwd.nfosigw.gov.pl/UserAccount/LogIn - Generator wniosków o dofinansowanie


Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  można uzyskać pod numerem telefonu 74-8621-723 lub w Urzędzie Miasta  w biurze nr 17 (I piętro).

 

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych)
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi
 • stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • audyt energetyczny.

 

Realizacja programu przypada na lata 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze" może złożyć osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • jej dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)

 

Ø  miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza (dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania):

1 894 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 

2 651 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Ø  jej przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza (dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania)

1 090 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 

1 526 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,

b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,

b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

4.Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

5.Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

6.Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

 

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.