Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia”.

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

3. KRS – wyciąg z rejestru przedsiębiorców

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł - zgodnie 
z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  cz. III pkt. 42, lub 53,50 zł przy wniosku o  rozszerzenie zakresu prowadzonej już działalności, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł pobieranej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika. Powyższe opłaty należy uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto nr  02 9523 1011 0312 5325 2003 0005 przed dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

5. Dokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

6. Dokumenty wynikające z przepisów prawa miejscowego

7. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem asenizacyjnym (kserokopia dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi, umowa dzierżawy, najmu, itp.)

8. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą, miejscem do mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług oraz miejscem serwisowania  pojazdu/-ów

9. Oświadczenie o posiadaniu pojazdu spełniającego wymagania wynikające z przepisów prawa miejscowego

10. Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku:

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój wyda zezwolenie które będzie miło formę decyzji administracyjnej.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Uwaga !!!

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

  • W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1549) zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
  • Zezwolenia wydane przed dniem  9 sierpnia 2022 r. zachowują  ważność do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych oczyszczalni do stacji zlewnych.
  • Ponadto przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  odebranych z tych instalacji, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o zamiarze prowadzenia w/w działalności  oraz dostarczenia dokumentu (umowa) potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną. 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia
Format: pdf, 160.57 kB
Oświadczenie
Format: pdf, 88.68 kB
Uchwała nr LXIV_399_2023 z dnia 22.06.2023 r
Format: pdf, 177.12 kB
wzór sprawozdania kwartalnego.
Format: pdf, 135.54 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.