Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: ODPADY KOMUNALNE

UCHWAŁY

Stawki opłat dla mieszkańców

Uchwała NR XXX/221/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

 

Zwolnienie z części opłaty dla domów jednorodzinnych

UCHWAŁA NR XXVIII/199/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Ryczałtowa stawka opłaty dla domków letniskowych

UCHWAŁA NR XXVIII/200/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Terminy uiszczania opłat

UCHWAŁA NR XXX/220/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVIII/197/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XXIX/212/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR LXVIII/417/2023 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój:

UCHWAŁA NR XXVIII/198/20 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/222/21 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/202/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

 

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA NR XXX/222/21
Format: pdf, 1.89 MB
UCHWAŁA NR XXVIII/198/20
Format: pdf, 197.61 kB
UCHWAŁA NR XXIX/212/21
Format: pdf, 161.67 kB
UCHWAŁA NR XXVIII/197/20
Format: pdf, 237.21 kB
UCHWAŁA NR XXX/220/21
Format: pdf, 162.45 kB
UCHWAŁA NR XXVIII/200/20
Format: pdf, 158.42 kB
UCHWAŁA NR XXVIII/199/20
Format: pdf, 158.22 kB
UCHWAŁA NR XXX/221/21
Format: pdf, 160.56 kB