Logo Miasta Kudowa Zdrój

ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE - JAK SOBIE Z NIM PORADZIĆ?

Przede wszystkim zapraszamy do osobistego kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarki Mieszkaniowej  –  przeanalizujemy wspólnie zaistniałą sytuację i rozważymy możliwości uregulowania zadłużenia.

Przedstawiamy kilka możliwości:

  • można złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości – nawet do 36 miesięcy
  • można złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty opłat czynszowych
  • można odpracować powstałą zaległość

 

Kryteria i zasady szczegółowo zostały określone w:

Uchwale nr XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014  roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Zarządzeniu nr 0050.60.2020 Burmistrza Miasta z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Kudowa-Zdrój 

Pliki do pobrania:

wniosek o odpracowanie należności czynszowych
Format: pdf, 95.53 kB
wniosek o odroczenie terminu płatności
Format: pdf, 202.63 kB
wniosek o rozłożenie płatności na raty
Format: pdf, 202.2 kB