Logo Miasta Kudowa Zdrój

PRZYDZIAŁ MIESZKANIA


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIESZKANIE Z GMINY?


1.
Pełnoletni mieszkaniec Gminy Kudowa-Zdrój, posiadający niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe


2. Średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać:

  • 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
  • 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym


3. Powierzchnia mieszkalna (pokoi) nie przekracza 5 m2/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 10 m2/osobę w gospodarstwie jednoosobowym


4. Kwota najniższej emerytury:

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych

 

WNIOSEK (wraz z załącznikami) O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA:

  • wnioski rozpatrywane są w sposób ciągły, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku  i spełnienia kryteriów wnioskodawca umieszczony zostanie na liście oczekujących na przydział mieszkania.

 

Kryteria i zasady szczegółowo zostały określone w Uchwale nr XIV/89/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój

 

MASZ PYTANIA ?

Zadzwoń lub przyjdź osobiście – udzielimy szczegółowych informacji.

Pliki do pobrania: