Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY

Szanowni Państwo!

W ostatnim okresie stwierdzono, że pozostałości skoszonej trawy, liści oraz gałęzi drzew wyrzucane są przez mieszkańców na tereny zielone należące do gminy. Przypominamy o ZAKAZIE  WYRZUCANIA  BIOODPADÓW !

Informujemy, że właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  selektywnego  zbierania bioodpadów, w tym komunalnych odpadów zielonych i ulegających biodegradacji.

BIOODPADY TO :

 • gałęzie drzew i krzewów
 • liście, kwiaty i skoszona trawa
 • trociny i kora drzew
 • owoce, warzywa itp.,
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

DO  BIOODPADÓW NIE ZALICZAMY:

 • kości zwierząt
 • mięsa i padliny zwierząt
 • oleju jadalnego
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • leków
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

Skoszoną trawę i gałęzie oraz pozostałe bioodpady można kompostować w swoim gospodarstwie domowym lub bezpłatnie wywieźć do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -  PSZOK przy ul. Fredry 8

poniedziałek – wtorek: 12:00–14:00

środa: 12:00-18:00 – od kwietnia do października

środa: 12:00-16:00 – od listopada do marca

czwartek – piątek: 12:00–16:00

sobota: 8:00–16:00

 

Proszę pamiętać, że skoszona trawa pozostawiona w niedozwolonych miejscach gnije i zaśmieca środowisko !!!

Zgodnie z art. 145 § 1 kodeksu wykroczeń z 20 maja 1971 roku:  ”Kto zanieczyszcza lub zaśmieca [...] miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Prosimy o przestrzeganie powyższego zakazu, co pozwoli na poprawę czystości naszego wspólnego dobra, jakim jest środowisko oraz pozytywnie wpłynie na wizerunek naszej gminy.

 

Dziękujemy !!!