Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: INWESTYCJE I PROJEKTY

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

strategiczne_(1)  

 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W POPRZEMYSŁOWEJ CZĘŚCI GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Gmina Kudowa-Zdrój końcem roku 2021 i na początku 2022 roku złożyła wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita kwota wniosku: 5 000 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 750 000,00 zł (95% dotacja)

Zadanie zrealizowano w 2022 roku oraz w I kwartale 2023 roku. 

Przyznano dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części gminy Kudowa-Zdrój”, które  polegało na modernizacji ul. Bocznej, ul. Łąkowej oraz chodnika na ul. Fabrycznej.


Zakres prac na ul. Bocznej:

 • wymiana asfaltu, podbudowy oraz obrzeży betonowych w ciągu ul. Bocznej
 • budowa chodników
 • budowa „mijanek” w celu usprawnienia ruchu na całej długości remontowanej ulicy
 • wykonanie poboczy utwardzonych
 • przebudowa kanalizacji deszczowej
 • budowa ścieku
 • wymiana i regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych.

 

Zakres prac na ul. Łąkowej:

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni bitumicznej
 • wykonanie ścieku z kostki betonowej
 • wykonanie nowej konstrukcji zjazdów i parkingów z kostki betonowej
 • wykonanie krawężników i oporników betonowych
 • wykonanie poboczy z kruszywa
 • wykonanie robót związanych z demontażem oraz z ponownym montażem elementów występujących w pasie drogowym, w tym: montaż progów zwalniających, montaż słupków drogowych.

 

Zakres prac na ul. Fabrycznej (chodnik):

 • rozbiórka istniejącej konstrukcji chodnika
 • wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej
 • wykonanie utwardzenia z kruszywa.

 

 

MODERNIZACJA SYSTEMU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Całkowita kwota wniosku: 4 998 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 748 100,00 zł (95% dotacja)

Gmina Kudowa-Zdrój w 2023 roku zmodernizowała w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 odcinki dróg w obrębie Zakrze oraz 5 odcinków dróg w obrębie Słone, tj.:

 • odcinek ul. Krasińskiego oraz odcinek ul. Nałkowskiej
 • odcinek ul. Pogodnej
 • odcinek ul. Ogrodowej
 • odcinek ul. Broniewskiego
 • odcinek ul. Słone nr ew. 8
 • odcinek ul. Słone nr ew. 15
 • odcinek ul. Słone nr ew. 17
 • odcinek ul. Słone nr ew. 1
 • odcinek ul. Słone nr ew. 7.

Zakres robót obejmował m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, wykonanie poboczy, wymianę istniejących krawężników oraz wykonanie ścieków. 

 


MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W BRZOZOWIU – WIEJSKIM OBRĘBIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Całkowita kwota wniosku: 918 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 899 640,00 zł (98% dotacja)

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu – wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój” dofinansowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 

Zmodernizowano 3 odcinki bocznych dróg komunikujących obręb Brzozowie z głównym ciągiem komunikacyjnym. Zakres robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz wykonanie odwodnienia. 

 


REWALORYZACJA UZDROWISKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU

Całkowita kwota wniosku: 5 000 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 4 900 000,00 zł (98% dotacja)

Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Na obszarach parkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

 • rewaloryzację zieleni na terenie Parku Zdrojowego, którego powierzchnia wynosi 17,2 ha (rewaloryzacja ogrodów parkowych, wprowadzenie stref przyjaznych owadom (biocenotycznych)
 • zagospodarowanie terenu przy Tężni Solankowej (nasadzenia, kompozycje kamienne, dodatkowe ławki i leżaki)
 • iluminację Hali Spacerowej
 • rewaloryzację kamiennej altany wypoczynkowej
 • rewaloryzację placu zabaw
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne (LED)
 • rewaloryzację Góry Parkowej (nasadzenia, wykonanie ścieżki zdrowia).

Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2024.

 

MODERNIZACJA ULICY SŁONECZNEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Wartość zadania: 1 834 112,94 zł 

Kwota dofinansowania: 1 797 430,68 zł (98%)

Gmina Kudowa-Zdrój w 2023 roku otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na modernizację drugiego etapu ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju.

Zakres prac:

 • przebudowa przepustów,
 • budowa nowej konstrukcji jezdni asfaltowej,
 • budowa nowych konstrukcji zjazdów do posesji prywatnych,
 • budowa i przebudowa sieci oświetleniowej,
 • budowa poboczy.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ

Całkowita kwota wniosku: 5 800 000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 5 220 000,00 zł (90%)

Gmina Kudowa-Zdrój w 2023 roku otrzymała dofinansowanie na rozbudowę infrastruktury sportowej w gminie, która ma polegać na rozbudowie dwóch kudowskich obiektów sportowych – stadionu miejskiego oraz kompleksu boisk przyszkolnych „Orlik” oraz budowie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3.

Na stadionie miejskim planuje się budynek wyposażony w 3 szatnie z jednym wspólnym zapleczem sanitarnym, pomieszczenie prysznicowe, 2 magazyny, pomieszczenie porządkowe, szatnia dla sędziów, sanitariaty dla kibiców, pomieszczenie techniczne, biuro, serwerownia. 
Zaprojektowano również budowę nowego obiektu sportowego - bieżni sportowej okólnej o nawierzchni sztucznej. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną też miejsca postojowe. 

Na kompleksie „Orlik” planuje się wykonanie boiska do siatkówki plażowej, bieżni i skoczni w dal i modernizację nawierzchni na boisku do koszykówki. 

Przy Szkole Podstawowej nr 3 zostanie wybudowane nowe ogrodzone i oświetlone boisko wielofunkcyjne.

Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2025 roku.

 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - PRZEBUDOWA 3 ODCINKÓW DRÓG PRZY UL. BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU I MODERNIZACJA REMIZY OSP BRZOZOWIE W KUDOWIE-ZDROJU

Wartość zadania: 3 061 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł 

W 2024 roku Gmina Kudowa-Zdrój zrealizuje inwestycje polegające na przebudowie 3 odcinków na ul. Brzozowie i modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowiu w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac przebudowy odcinków dróg będzie w szczególności obejmował zerwanie starej nawierzchni, wykonanie podbudowy jezdni i wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na dwóch odcinkach, a na jednym odcinku będzie jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie również wybudowana nowa sieć oświetleniowa.

Natomiast zakres prac modernizacji remizy OSP w szczególności będzie obejmował:

 • Wykonanie docieplenia ścian istniejącego budynku, 
 • Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 
 • Wzniesienie nowego garażu dla wozu strażackiego,
 • Wykonanie zasilania budynku w wodę użytkową (studnia głębinowa),
 • Wykonanie instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie instalacji WOD-KAN wraz z betonowym zbiornikiem bezodpływowym,
 • Wykonanie chodnika i podjazdu do budynku.