Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

rpo

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE OSI - ZKD - KUDOWA-ZDRÓJ - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ETAP III

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0083/16-00

Całkowita wartość projektu: 2 073 702,51 zł;
Dofinansowania z EFRR: 1 758 465,15 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój zakończyła realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

W ramach zadania wykonano:

 • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Zdrojowej 22a w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji C.O i C.W.U., wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej
 • Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 w Kudowie-Zdroju (docieplenie przegród zewnętrznych budynku -ścian, stropodachu i dachu, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej i naprawy instalacji odgromowej)
 • Termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej).
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju (w tym: modernizacja instalacji grzewczej, wymiana instalacji na rury stalowe z izolacją, montaż grzejników stalowych płytkowych z zaworami termostatycznymi, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu, naprawa instalacji odgromowej, wymiana drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej)
  .

 

 

NOWY STARY ZDRÓJ - REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W SĄSIEDZTWIE PARKU ZDROJOWEGO W KUDOWIE-ZDROJU

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0054/17-00

Całkowite wydatki kwalifikowane: 2 222 466,15 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 1 777 750,67 zł.
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 222 246,62 zł.


Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała w 2019 r. projekt pn. „Nowy Stary Zdrój – rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


W ramach projektu przebudowano ulice: Moniuszki, Matejki oraz Słowackiego. Na ulicy Stanisława Moniuszki wyremontowano chodnik, przebudowano chodnik na miejsca postojowe oraz przebudowano oświetlenia ulicznego.


Zakres prac przy ulicy Matejki oraz ulicy Słowackiego obejmował wykonanie nowej jezdni, nowych chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, a także całkowitą przebudowę oświetlenia ulicznego. Przy zabytkowym Parku Zdrojowym powstało boisko do gry w boule wraz elementami małej architektury: stoły, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.

 

 

NOWA KUDOWA - REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W KUDOWIE-ZDROJU

nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0053/17-00

Wartość całkowita: 2 988 181, 57 zł;
Dofinansowanie z EFRR: 2 390 246,44 zł.

Gmina Kudowa-Zdrój rozpoczęła w 2019 r. realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 • Zakończyły się roboty budowlane na ulicach Chopina, Warszawskiej i Poznańskiej, Lubelskiej i części Kombatantów polegające na wymianie istniejącej nawierzchni ulic, wymianie nawierzchni chodników oraz wjazdów indywidualnych, uregulowanie miejsc postojowych wzdłuż ulic. Wymieniono istniejące studnie kanalizacji deszczowej na nowe oraz przeprowadzono regulację i dostosowanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do nowego układu drogowego
 • Wymieniono i dostosowano do nowego układu drogowego sieć oświetleniową.
 • Odnowiony został także plac zabaw przy ul. Kombatantów, gdzie powstała również siłownia zewnętrzna. Całość służyć będzie mieszkańcom i turystom jako teren wypoczynkowo – rekreacyjny.

 

 

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH W GMINACH OBSZARU ZIEMI KŁODZKIEJ

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użytecznej publicznej wykorzystywanych na cele edukacyjne w Gminie Kudowa-Zdrój, Gminie Miejskiej Kłodzko i Gminie Radków.

Przewidywane efekty projektu: poprawa jakości powietrza w gminach partnerskich poprzez redukcję gazów cieplarnianych, wykorzystanie OZE do produkcji energii, zmniejszenie strat ciepła, zmniejszenie zużycia energii, ograniczanie wydatków eksploatacyjnych na utrzymanie budynków publicznych

Wydatki ogółem: 857 930,00 zł
Kwota dofinansowania: 695 777,82 zł
Budżet Gminy: 162 152,18 zł

Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała w roku 2022 projekt pn. Termomodernizacja budynku Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

W ramach zadania została wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów oraz dachu wraz z wymianą pokrycia. Wymieniona została stolarka drzwiowa między poddaszem a strychem oraz okna dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi. Pojawiły się również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE PRZY DROGACH PUBLICZNYCH NA OBSZARZE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

Całkowite wydatki kwalifikowane: 4 419 302,96 zł
Dofinansowanie z EFRR: 75%

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych  gmin  obszaru  Ziemi  Kłodzkiej”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania nr Działania nr  3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych  w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Lądek-Zdrój, natomiast partnerami są: Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Radków, Gmina Międzylesie, Gmina Szczytna, Gmina Stronie Śląskie.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki poprawie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 8334 punktów świetlnych: Gmina Lądek-Zdrój (1232 szt.), Gmina Miejska Kłodzko (2702 szt.), Gmina Bystrzyca Kłodzka (682 szt.), Gmina Kudowa-Zdrój (1127 szt.), Gmina Radków (764 szt.), Gmina Międzylesie (171 szt.), Gmina Szczytna (860 szt.), Gmina Stronie Śląskie (796 szt.).

Projekt przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 2396,40 ton równoważnika CO2/rok poprzez zaoszczędzenie energii elektrycznej o wartości 3107,10 MWh/rok.

 

 

 

CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES

Wydatki całkowite: 591 787,35zł
Wydatki kwalifikowane: 477 337,93 zł
Kwota dofinansowania EFRR: 85%

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES).

Zakres realizacji zadania:

 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2, im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (ul. Pogodna 9)
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 2, im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (ul. Szkolna 8)
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Liceum Ogólnokształcącego, im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju (ul. Zdrojowa 22a)
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Kościuszki 58)
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu ZSP im. Jana Pawła II (ul. Zdrojowa 22a) – instalacja będzie zasilać budynek urzędu gminy (ul. Zdrojowa 24)

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.