Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: INWESTYCJE I PROJEKTY

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

LOKALNE 

PRZEBUDOWA ULICY NAD POTOKIEM ORAZ NORWIDA W KUDOWIE-ZDROJU - ETAP I

Łączna wartość zadania: 2.107.059 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFIL:  522.892 zł

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała przebudowę dwóch ulic: Nad Potokiem oraz Norwida.

Przebudowa ulicy Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju objęła:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych
 • przebudowę jednostronnego chodnika
 • przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów, lamp oświetleniowych, okablowania, demontaż starej infrastruktury oświetleniowej
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej
 • montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
 • przebudowę zjazdów indywidualnych

 

Przebudowa ulicy Norwida w Kudowie-Zdroju objęła:

 • wymianę asfaltu, podbudowy oraz krawężników betonowych
 • przebudowę chodnika w ciągu ulicy Norwida – prawa strona
 • budowę chodnika w ciągu ulicy Norwida– lewa strona
 • przebudowę istniejących zatoczek postojowych
 • przebudowę oświetlenia z wykorzystaniem lamp istniejących oraz montaż nowych lamp doświetlających przejścia dla pieszych
 • wymianę istniejących wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej
 • montaż nowych wpustów ulicznych łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi i przykanalikami w zakresie kanalizacji deszczowej, czyszczenie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
 • przebudowę zjazdów indywidualnych
 • wyniesienie przejść dla pieszych
 • oświetlenie przejść dla pieszych
 • zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych (znaki fluorescencyjne)
 • usunięcie 5 szt. drzew kolidujących z ul. Norwida.

 

 

PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Łączna wartość zadania: 1.086.903 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFIL:  424.058 zł

To zadanie było kontynuacją modernizacji systemu komunikacyjnego południowo-wschodniej części miasta. Inwestycja polegała na przebudowie  infrastruktury drogowej. W ramach projektu nastąpiła wymiana podbudowy, asfaltu, krawężników i obrzeży jezdni. Przebudowany został  obustronnie chodnik oraz oświetlenie uliczne. Ważnym elementem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz zastosowanie aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych (znaki fluorescencyjne oraz elementy odblaskowe).

 

 

PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG UL. KOŚCIELNEJ, UL. SIKORSKIEGO ORAZ UL. SPACEROWEJ W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ

Łączna wartość zadania: 790 915,73 zł

W 2021 roku Gmina Kudowa-Zdrój wykonała zadanie pn. ”Przebudowa odcinków dróg ul. Kościelnej, ul. Sikorskiego oraz ul. Spacerowej w Gminie Kudowa-Zdrój” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które podzielone zostało na dwie części: „Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju od ul. Zdrojowej wzdłuż rzeki Bystra” „Przebudowa dróg ul. Sikorskiego i ul. Spacerowej w Kudowie-Zdroju”. W ramach tego zadania wykonano m.in.: nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz nakładki bitumicznej, odwodnienie jezdni, wymianę i montaż istniejących studzienek telekomunikacyjnych.

 

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU ZDROJOWY W KUDOWIE-ZDROJU


Łączna wartość zadania: 1 535 000,00 zł

W 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała zadanie pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowy w Kudowie-Zdroju” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie 2021.

Inwestycja polegała m.in. na budowie tężni solankowej o konstrukcji drewnianej wraz z pergolą, wykonaniu oświetlenia iluminacyjnego obiektu, ułożeniu nawierzchni z kostki granitowej, wykonaniu nasadzeń zieleni oraz montażu ławek, leżaków parkowych, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych.

 

PRZEBUDOWA ULICY OKRZEI W KUDOWIE-ZDROJU WRAZ Z MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA, BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH TYPU PARK & RIDE I REMONTEM MOSTU

Łączna wartość zadania: 2 121 775,47 zł

W ramach otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie 2021 Gmina Kudowa-Zdrój w 2022 roku zrealizowała zadanie pn.  „Przebudowa ulicy Okrzei w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją oświetlenia, budową miejsc postojowych typu Park & Ride i remontem mostu”.

Inwestycja składała się  z czterech etapów:

1) Przebudowa drogi ul. Okrzei;

2) Remont obiektu mostowego przy ul. Okrzei;

3) Przebudowa parkingu przy ul. Okrzei;

4) Budowa parkingu turystycznego przy ul. 1 Maja.

Głównym celem było zwiększenie liczby miejsc parkingowych w mieście oraz większy komfort mieszkańców ul. Okrzei na skutek wyremontowanej drogi.