Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: INWESTYCJE I PROJEKTY

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W KUDOWIE-ZDROJU

Całkowita wartość zadania: 3 147 298,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 203 108,00 zł (70%)

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój zaczęła realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: Klimatyczne Uzdrowiska Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

 • hydroizolację i termomodernizację ścian zewnętrznych,
 • termomodernizację stropów nad 1 i 2 piętrem,
 • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • termomodernizację dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego,
 • wymiana kotłów gazowych, 
 • modernizacja instalacji grzewczej, 
 • modernizacja systemu wentylacji (wraz z wymiennikiem do odzysku ciepła).

Zadanie zostało zrealizowane w marcu 2024 roku.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Całkowita wartość zadania: 708 362,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 495 862,00 zł (70%)

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu: Klimatyczne Uzdrowiska Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Zakres robót będzie obejmował w szczególności:

 • termomodernizację ścian zewnętrznych,
 • termomodernizację stropu nad piwnicą i stropodachu,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • termomodernizację dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego,
 • wymiana kotła gazowego,
 • wymiana instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wymiana instalacji elektrycznej.

Zadanie będzie realizowane w 2024 roku

 

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO W AKCJACH RATOWNICZYCH – LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Całkowita wartość zadania: 499 800,00 zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 150 000,00 zł 

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 50 000,00 zł

Dofinansowanie z MSWiA: 16 000,00 zł

Środki własne gminy: 283 800,00 zł

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego matki Volkswagen model Crafter dla jednostki OSP Kudowa.

 

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO W AKCJACH RATOWNICZYCH – LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KUDOWIE-SŁONEM

Całkowita wartość zadania: 497 700,00 zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW: 150 000,00 zł 

Dofinansowanie z WFOŚiGW: 50 000,00 zł

Dofinansowanie z MSWiA: 16 000,00 zł

Środki własne gminy: 281 700,00 zł

W 2023 roku Gmina Kudowa-Zdrój pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Ford model Transit dla jednostki OSP Słone.