Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: REFERATY

Inwestycje, Rozwój i Ochrona Środowiska

 

INWESTYCJE - KIEROWNIK REFERATU

Agnieszka Kowalska - a.kowalska@kudowa.pl
telefon:+48 74 8621 21
I piętro, pokój nr 15


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Marek Kot - inwestycje@kudowa.pl
Marta Kochanek - m.kochanek@kudowa.pl
Zbigniew Grzegorzewicz - Zastępca Kierownika Referatu -  z.grzegorzewicz@kudowa.pl
telefon:+48 74 8621 722
I piętro, pokój nr 16


INWESTYCJE I ROZWÓJ, POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Martyna Fugowska - m.fugowska@kudowa.pl
Jacek Kowalczyk - j.kowalczyk@kudowa.pl
telefon:+48 74 8621 721
I piętro, pokój nr 15


EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ewa Drzewiecka - e.drzewiecka@kudowa.pl
telefon:+48 74 8621 730
przyziemie, pokój nr 09


OCHRONA ŚRODOWISKA

Anita Bodzińska - a.bodzinska@kudowa.pl

Małgorzata Żulińska - ekologia@kudowa.pl
telefon: +48 74 8621 723
I piętro, pokój nr 17