Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: INWESTYCJE I PROJEKTY

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ

kudowa_logo_dolny_slask 

 

BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.: BLUSZCZOWEJ, SZAFIRKOWEJ I LILIOWEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Celem konkursu było wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego i rozwoju infrastruktury technicznej.

W ramach zadania w Kudowie-Zdroju rozbudowana została sieć oświetlenia ulicznego na ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej, poprzez montaż 23 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i elementami zarządzania energią.

Łączna wartość zadania: 1 086 903 zł
Kwota dofinansowania: 635 660 zł
Kwota środków RFIL:  424 058,zł
Wkład własny gminy: 71.084 zł

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ POPRZEZ ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICACH POZIOMKOWEJ I TKACKIEJ

Łączna wartość zadania: 183 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

W 2022 roku Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała inwestycję polegającą na budowie oświetlenia ulicznego na ul. Poziomkowej oraz ul. Tkackiej w Kudowie-Zdroju. W ramach zadania wybudowano 13 nowych punktów oświetleniowych typu LED. 

 

BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL.: BOCZNEJ, WRZOSOWEJ I GŁÓWNEJ W KUDOWIE-ZDROJU

Łączna wartość zadania: 182 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 123 658,00 zł

W 2021 roku Gmina Kudowa-Zdrój zrealizowała inwestycję polegającą na rozbudowie oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej w Kudowie-Zdroju. W ramach zadania wybudowano 36 nowych punktów oświetleniowych typu LED oraz wymieniono 7 sztuk opraw oświetleniowych na ul. Bocznej.