Logo Miasta Kudowa Zdrój

Ważne zmiany dla taksówkarzy

Ocena 0/5

W związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, taksówkarzy czekają kolejne zmiany. Aby ubiegać się o nową licencję, przedsiębiorcy muszą spełnić nowe warunki. Taksówkarze, którzy już posiadają licencje, muszą z kolei potwierdzić spełnienie nowych wymagań. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie utratą ważności licencji.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami przy ubieganiu się o licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymagane będą trzy dodatkowe dokumenty, tj:

  • dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B)
  • orzeczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • orzeczenie potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

 

Ustawa nakłada także na przedsiębiorców posiadających licencje wydane przed 17 września 2023 r. obowiązek przedłożenia organowi, który wydał licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie nowych wymagań. Potwierdzenie musi nastąpić w formie pisemnej (w postaci papierowej lub elektronicznej) w terminie do 31 marca 2024 roku. W przypadku niedotrzymania tego terminu licencje stracą ważność z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Kolejna zmiana, która weszła w życie, dotyczy okresu zawieszenia działalności przez taksówkarzy. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części, wykonywanie transportu drogowego łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jednak nie dłużej niż na okres, na jaki zostało wydane to uprawnienie. Dotychczas maksymalny okres zawieszenia wynosił 12 miesięcy.

Pliki do pobrania:

wniosek o weryfikację licencji.pdf
Format: pdf, 54.77 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności