Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ocena 0/5

W związku z Ogłoszeniem nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Kudowa-Zdrój ogłasza nabór zgłoszeń do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Kudowa-Zdrój może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Kudowa-Zdrój, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakłada się, że spośród 10 możliwych do złożenia przez Gminę Kudowa-Zdrój wniosków, o których mowa w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków 6 wniosków będzie dotyczył udzielenia dotacji, a  4 – inwestycji Gminy.

W przypadku otrzymania przez Gminę Kudowa-Zdrój dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.
Dotacja będzie mogła być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł do zabytku.

Zasady składania zgłoszeń do dofinansowania: 

  • zgłoszenie do dofinansowania należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, przy ul. Zdrojowej 24 w terminie do dnia 4.08.2023 r. do godz. 15.00
  • zgłoszenia do dofinansowania należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do  niniejszego ogłoszenia

wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Beneficjent Dotacji musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Beneficjenta Dotacji, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Beneficjant Dotacji jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania;

  • zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Kudowa-Zdrój wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców
  • o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój
  • zgłoszenie do dofinansowania powinno być wypełnione czytelnym pismem lub na komputerze
  • zgłoszenie do dofinansowania musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).

 

 

Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:

Wyboru wniosków dokonuje Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały zgłoszenia dotyczące zabytków ogólnodostępnych oraz zabytków przygotowanych do rozpoczęcia inwestycji (np. posiadających pozwolenie na budowę lub dokumentację projektową).

Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

Złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Gmina Kudowa-Zdrój może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Programu.

Termin i warunki realizacji zadania:

  • udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Kudowa-Zdrój promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację
  • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Kudowa-Zdrój

 

Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 4.08. 2023 r. nie będą rozpatrywane.
 

Kudowa-Zdrój, 28.07.2023 r.

BURMISTRZ
Aneta Potoczna

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o wynikach
Format: pdf, 56.91 kB
ogłoszenie o naborze
Format: pdf, 597.66 kB
wzór zgłoszenia
Format: docx, 20.29 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.