Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: strona główna

Język migowy

Treść informacji dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Tłumacz języka migowego

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, przy załatwianiu spraw administracyjnych, dostęp do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).

Skorzystanie z usługi wymaga powiadomienia pracownika Biura Obsługi Klienta lub pracownika prowadzącego daną sprawę o takiej potrzebie na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Pomoc tłumacza języka migowego jest bezpłatna.

Zgłoszenia, wraz z określeniem zakresu/typu sprawy, można dokonać:

osobiście w Biurze Obsługi Klienta, parter, pok. nr 5 lub u pracownika prowadzącego daną sprawę,
telefonicznie korzystając z pomocy osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr tel. 748621700 lub 748621715
wysyłając faks pod nr 74 8621718
elektronicznie na adres e-mail: kudowa@kudowa.pl 


Koordynator do spraw dostępności we współpracy z merytoryczną komórką organizacyjną organizuje usługę tłumaczenia PJM.