Samodzielne Stanowisko ds.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Katarzyna Oczkowska – gkrpa@kudowa.pl

telefon: 74 8621 732

II piętro, pokój nr 26