Referat

Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich

Elżbieta Ubik – Kierownik Referatu – oswiata@kudowa.plkadry@kudowa.pl
I piętro, pokój nr 11
telefon: – 74 8621 715

Justyna Czerniak – Stanowisko ds. dowodów osobistych – dowody@kudowa.pl
Joanna Frąk – Stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych – ewilud@kudowa.pl
Parter, pokój nr 6
telefon: 74 8621 713

Beata Hildebrandt – Archiwum – archiwum@kudowa.pl
Przyziemie, pokój nr 04
telefon: 74 8621 705

Arkadiusz Sip – Informatyk – informatyk@kudowa.pl
Przyziemie, pokój nr 04
telefon: 74 8621 705

Bernadeta Stasiak – Biuro Rady Miejskiej – brm@kudowa.pl
I piętro, pokój nr 18
telefon: 74 8621 724

Biuro Obsługi Klienta – bok@kudowa.pl
Daria Jagodzińska
Parter, pokój nr 05
Telefon: 74 8621 707

Edyta Breszko – Sekretariat – kudowa@kudowa.pl  sekretariat@kudowa.pl
I piętro, pokój nr 14
Telefon: 74 8621 717

Sprawy Obywatelskie

Oświata

Organizacja

Archiwum