Referat

Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich

Barbara Kopeć – Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu – sekretarz@kudowa.pl
Elżbieta Ubik – Zastępca kierownika – oswiata@kudowa.plkadry@kudowa.pl
I piętro, pokój nr 11
telefon:
Sekretarz – 74 8621 716
Zastępca Kierownika – 74 8621 715

Ewa Żulińska – Stanowisko ds. dowodów osobistych – dowody@kudowa.pl
Justyna Czerniak – Stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych – ewilud@kudowa.pl
Parter, pokój nr 6
telefon: 74 8621 713

Beata Hildebrandt – Archiwum – archiwum@kudowa.pl
Przyziemie, pokój nr 04
telefon: 74 8621 705

Sprawy Obywatelskie

Oświata

Organizacja

Archiwum