Referat

Inwestycji i Rozwoju (w tym Ewidencja Działalności Gospodarczej)

pokój nr 12, Referat Inwestycji i Rozwoju – tel. 74 8621 706
Kierownik Referat – Justyna Klich – jklich@kudowa.pl

 

pokój nr 16, Zamówienia Publiczne / Inwestycja i Infrastruktura Techniczna – tel. 74 8621 722
Marek Kot – inwestycje@kudowa.pl
Marta Kochanek – m.kochanek@kudowa.pl
Zbigniew Grzegorzewicz – z.grzegorzewicz@kudowa.pl

 

pokój nr 15, Inwestycja i Rozwój / Pozyskiwanie środków pozabudżetowych – tel. 74 8621 721
Agnieszka Kowalska – a.kowalska@kudowa.pl
Martyna Łukaszuk – m.lukaszuk@kudowa.pl

 

pokój nr 09 (przyziemie) – Ewidencja Działalności Gospodarczej – tel. 74 8621 730
Ewa Drzewiecka – e.drzewiecka@kudowa.pl

  • rejestracja działalności gospodarczej / wpisy do CEIDG
  • wydawanie licencji na przewóz osób taksówką
  • wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu
  • wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków autobusowych
  • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  • ewidencja obiektów noclegowych

Pas drogowy

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Dofinansowane projekty