Referat

Inwestycji i Rozwoju (w tym Ewidencja Działalności Gospodarczej)

Justyna Klich – Kierownik – jklich@kudowa.pl

Marek Kot – inwestycje@kudowa.pl
Marta Kochanek – m.kochanek@kudowa.pl
Zbigniew Grzegorzewicz – z.grzegorzewicz@kudowa.pl
Agnieszka Kowalska – a.kowalska@kudowa.pl
Jacek Kowalczyk – j.kowalczyk@kudowa.pl

Ewa Drzewiecka – Ewidencja Działalności Gospodarczej – e.drzewiecka@kudowa.pl

telefony:
Kierownik – 74 8621 706

Zamówienia Publiczne / Inwestycja i Infrastruktura Techniczna – 74 8621 722
Inwestycja i Rozwój / Pozyskiwanie środków pozabudżetowych – 74 8621 721

Ewidencja Działalności Gospodarczej – 74 8621 730

Pokoje:
Referat Inwestycji i Rozwoju: I piętro – 12, 15, 16
Działalność Gospodarcza: Przyziemie – 09

Pas drogowy

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Dofinansowane projekty