Referat

Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej

Magdalena Spendowska – Kierownik – zielenmiejska@kudowa.pl
Roman Krupa – Leśnik – laskom@kudowa.pl
Małgorzata Żulińska – Pomoc administracyjna – ekologia@kudowa.pl

telefon: 74 8621 723

I piętro, pokój nr 17

Zieleń Miejska

Ochrona Środowiska

Odpady Komunalne