Zapraszamy do sprawdzenia wykazu projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego!

Głosowanie na projekty przyjęte do głosowania rozpocznie się od 06.10.2021 r. i potrwa do 22.10.2021.
Karta do głosowania będzie dostępna na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5 w godzinach pracy Urzędu od dnia 06.10.2021 r.
Każdy mieszkaniec Gminy Kudowa-Zdrój może oddać tylko jeden głos na jeden projekt.
Do dnia 25.10.2021 r. ogłoszone zostaną wyniki głosowania oraz lista projektów, które zostaną zrealizowane w 2022 r.

Wykaz przyjętych i odrzuconych projektów

RUSZA VII EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

Masz pomysł na zmiany w Kudowie-Zdroju?

ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Rusza VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Kudowa-Zdrój na 2022 r.

Budżet Obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.

Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu,  głosowanie i  wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2022.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:

  • budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  • wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

Od dnia 01.09.2020 r. Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju rozpocznie tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Zadania będą mogły być zgłaszane przez wszystkich mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój niezależnie od wieku.  W przypadku udziału osób niepełnoletnich  w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego.

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w Gminie Kudowa -Zdrój wynosi 180 000,00 PLN. Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Propozycje zadań należy składać od dnia 01.09.2021 r. do dnia 17.09.2021 r.  na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://kudowa.pl/urzad/budzet-obywatelski-2022/ oraz  w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Głosowanie publiczne przez mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój odbędzie się w terminie 06.10.2021 – 22.10.2021 r. Karta do głosowania będzie dostępna na stronie https://kudowa.pl/urzad/budzet-obywatelski-2022/ oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta – pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 06.10.2021r.

Do dnia 25.10.2021 r. ogłoszone zostaną wyniki głosowania oraz lista projektów, które zostaną zrealizowane w 2022 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju – Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do BO na rok 2022 – PDF

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do BO na rok 2022 – DOC

Załącznik do formularza zgłoszeniowego

Karta do głosowania oraz zgoda