Budżet Obywatelski 2021


WYNIKI GŁOSOWANIA
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2021 ROK
Nr projektu Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji Liczba głosów ważnych Liczba głosów nieważ-nych Łączna liczba głosów miejsce
3 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kudowa-Zdrój poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju

Lokalizacja: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 49

Opis – Projekt zakłada zakup ubrań specjalistycznych oraz hełmów strażackich  poprawiających komfort i bezpieczeństwo strażaków podczas działań na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców Kudowy-Zdroju. W ramach projektu zakupione zostaną ubrania specjalistyczne – 10 szt., hełmy strażackie wraz z okularami (gogle przyciemniane) 10 szt. oraz naklejki odblaskowe

46 272,60 1273 11 1284 1 Projekt przyjęty do realizacji
10 Pracownie komputerowe w budynkach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II

Lokalizacja: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9, ul. Zdrojowej 22

Opis – Projekt zakłada wyposażenie wszystkich pracowni komputerowych w budynkach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w komputery oraz doposażenie szkoły przy ul. Szkolnej oraz ul. Szkolnej 8. w pakiety Office, drukarkę kolorową oraz projektor   z oprzyrządowaniem.

49 782,00 594 32 626 2 Projekt przyjęty do realizacji
2 Budowa placu zabaw „Wesoły maluch”

Lokalizacja: działka 452 obręb Słone, przy ścieżce  rowerowej (za stacją ładowania rowerów)

Opis – Projekt zakłada utworzenie placu zabaw dostosowanego do  dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu przewiduje się montaż huśtawki, gotowego zestawu zabawowego oraz bujaczka. Zostanie również zamontowana ławka, tablica z regulaminem oraz kosz na śmieci. Pod urządzeniami zostanie ułożona bezpieczna nawierzchnia – trawa z rolki. Plac zabaw zostanie ogrodzony ogrodzeniem   panelowym z furtką.

49 350,27 384 7 391 3 Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych projekt nie został przyjęty do realizacji
8 Mobilna pracownia komputerowa w szkole w Słonem.  

Lokalizacja: Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolnym im. Stanisława Moniuszki przy ul. Słone 72.

Opis – Projekt zakłada utworzenie mobilnej pracowni komputerowej z interaktywnym monitorem umożliwiającym prowadzenie zajęć komputerowych z udziałem mieszkańców Kudowy-Zdroju w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Pracownia komputerowa zaopatrzona zostanie w 10 laptopów  z oprogramowaniem, 10 mysz, tablicę – monitor interaktywny oraz kamerkę internetową.

43 964,99 373 12 385 4  Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych projekt nie został przyjęty do realizacji
6 Plac sensoryczno-edukacyjny 

Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16 za budynkiem przedszkola.

Opis – Projekt zakłada utworzenie sensorycznego placu zabaw, dzięki któremu dzieci będą mogły rozwijać funkcje poznawcze oraz koordynację wzrokowo-ruchową. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż urządzeń edukacyjnych:  labirynt wiedzy – lekcja dendrologii, labirynt wiedzy z ławką, koło wiedzy z ławką, leśna łamigłówka,  tablica kredowa, przyrząd edukacyjny wrzutki oraz kółko i krzyżyk. Zamontowana zostanie również tablica  z regulaminem oraz powstanie nowe ogrodzenie oddzielające teren przy wejściu do budynku od placu zabaw oraz wymienione zostanie ogrodzenie drewniane na panelowe.

49 930,82 269 3 272 5 Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych projekt nie został przyjęty do realizacji
1 Aktywny zakątek.

Lokalizacja: teren przy Szkole Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości  ul. Kościuszki 58, działka 280, obręb Czermna

Opis – Projekt zakłada zakup i montaż dwóch rekreacyjnych elementów plenerowych, tj. betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w piłkarzyki. W ramach projektu zakupione zostaną również paletki i piłeczki.

9 848,00 148 2 150 6 Projekt przyjęty do realizacji
9 Magiczna Pstrążna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka

Lokalizacja: Zatoczka po lewej stronie przy drodze gminnej na Pstrążną i Bukowinę przed Czartowskim Kamieniem i kapliczka przy budynku kuźni Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

Opis – projekt ma na celu przybliżenie legend z terenu Kudowy-Zdroju poprzez postawienie tablicy z legendą o Czartowskim Kamieniu i oczyszczeniu kapliczki przydrożnej związanej z legendą o nawiedzonym domu znajdującym się obok niej. W ramach projektu dodatkowo zamieszczone zostaną kierunkowskazy do Skansenu w Pstrążnej oraz na Błędne Skały, z podaniem odległości. Ponadto przy tablicy z legendą o Czartowskim  Kamieniu zostanie postawiony ławostół.

17 570,00 127 1 128 7 Projekt przyjęty do realizacji
4 Usprawnienie źródełka Czermna

Lokalizacja: pobocze drogi gminnej na odcinku Czermna – Bukowina Kłodzka, na wysokości posesji położonej przy  ul. Kościuszki 99a.

Opis – Projekt zakłada wykonanie nowej instalacji (studzienki)  doprowadzającej wodę. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany ozdobny zlew ogrodowy.

11 400,00 115 4 119 8 Projekt przyjęty do realizacji
5 Klub kreatywności „Żarówka”

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna  w Kudowie-Zdroju

Opis – Projekt zakłada utworzenie klubu kreatywności – miejsca spotkań młodzieży, która będzie mogła uczyć się oraz rozwijać swoją kreatywność poprzez zabawę i eksperymentowanie.  W ramach projektu zakupione zostaną między innymi: interaktywny mikroskop, interaktywny globus, Mergre Cube kostka z grami edukacyjnymi z funkcją VR, długopisy 3D, podkładki do projektowania 3D oraz pufy do siedzenia dla dzieci. Ponadto zostaną przeprowadzone dwa warsztaty motywacyjne dla młodzieży.

10 759,00 60 3 63 9 Projekt nie został przyjęty do realizacji
7 Budowa siłowni plenerowej przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu

Lokalizacja: Teren przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu, działka nr 111/9.

Opis – Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, wioślarz, jeździec, ławka/prostownik pleców, wahadło/twister. Ponadto zamontowane zostaną: kosz na śmieci, ławka oraz regulamin.

20 000,00 57 3 60 10 Projekt nie został przyjęty do realizacji
  Razem 3400 78 3478

Głosowanie na projekty przyjęte do głosowania rozpocznie się od 02.10.2020 r. i potrwa do 23.10.2020. Karta do głosowania będzie dostępna na stronie https://kudowa.pl/urzad/budzet-obywatelski-2021/ oraz w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Klienta – pok. 5 w godzinach pracy Urzędu od dnia 02.10.2020 r. Każdy mieszkaniec Gminy Kudowa-Zdrój może oddać tylko jeden głos na jeden projekt.

Do dnia 27.10.2020 r. ogłoszone zostaną wyniki głosowania oraz lista projektów, które zostaną zrealizowane w 2021 r.

Numer projektu Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Koszt szacunkowy projektu po weryfikacji
1 Aktywny zakątek

Lokalizacja: teren przy Szkole Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości ul. Kościuszki 58, działka 280, obręb Czermna

Opis – Projekt zakłada zakup i montaż dwóch rekreacyjnych elementów plenerowych, tj. betonowego stołu do gry w tenisa stołowego oraz betonowego stołu do gry w piłkarzyki. W ramach projektu zakupione zostaną również paletki i piłeczki.

 

9 848,00
2 Budowa placu zabaw „Wesoły maluch”  

Lokalizacja: działka 452 obręb Słone, przy ścieżce  rowerowej (za stacją ładowania rowerów)

Opis Projekt zakłada utworzenie placu zabaw dostosowanego do  dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu przewiduje się montaż huśtawki, gotowego zestawu zabawowego oraz bujaczka.      Zostanie również zamontowana ławka, tablica z regulaminem oraz kosz na śmieci. Pod urządzeniami zostanie ułożona bezpieczna nawierzchnia – trawa z rolki. Plac zabaw zostanie ogrodzony ogrodzeniem   panelowym z furtką.

49 350,27
3 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kudowa-Zdrój poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Zdroju

Lokalizacja: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 49

Opis – Projekt zakłada zakup ubrań specjalistycznych oraz hełmów strażackich  poprawiających komfort i bezpieczeństwo strażaków podczas działań na rzecz ratowania mienia i życia mieszkańców Kudowy-Zdroju. W ramach projektu zakupione zostaną ubrania specjalistyczne – 10 szt., hełmy strażackie wraz z okularami (gogle przyciemniane) 10 szt. oraz naklejki odblaskowe.

 

46 272,60
4 Usprawnienie źródełka Czermna

Lokalizacja: pobocze drogi gminnej na odcinku Czermna – Bukowina Kłodzka, na wysokości posesji położonej przy                          ul. Kościuszki 99a.

Opis – Projekt zakłada wykonanie nowej instalacji (studzienki)  doprowadzającej wodę. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany ozdobny zlew ogrodowy.

 

11 400,00
5 Klub kreatywności „Żarówka”

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna  w Kudowie-Zdroju

Opis – Projekt zakłada utworzenie klubu kreatywności – miejsca                   spotkań młodzieży, która będzie mogła uczyć się oraz rozwijać swoją kreatywność poprzez zabawę i eksperymentowanie.                           W ramach projektu zakupione zostaną między innymi: interaktywny mikroskop, interaktywny globus, Mergre Cube kostka z grami edukacyjnymi z funkcją VR, długopisy 3D, podkładki do projektowania 3D oraz pufy do siedzenia dla dzieci. Ponadto zostaną przeprowadzone dwa warsztaty motywacyjne dla młodzieży.

10 759,00
6 Plac sensoryczno-edukacyjny

Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16 za budynkiem przedszkola.

Opis – Projekt zakłada utworzenie sensorycznego placu zabaw, dzięki któremu dzieci będą mogły rozwijać funkcje poznawcze oraz koordynację wzrokowo-ruchową. W ramach projektu przewiduje się dostawę i montaż urządzeń edukacyjnych:  labirynt wiedzy – lekcja dendrologii, labirynt wiedzy z ławką, koło wiedzy z ławką, leśna łamigłówka,  tablica kredowa, przyrząd edukacyjny wrzutki oraz kółko i krzyżyk. Zamontowana zostanie również tablica                            z regulaminem oraz powstanie nowe ogrodzenie oddzielające teren przy wejściu do budynku od placu zabaw oraz wymienione zostanie ogrodzenie drewniane na panelowe.

49 930,82
7 Budowa siłowni plenerowej przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu

Lokalizacja: Teren przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu, działka nr 111/9.

Opis – Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu. W ramach projektu zostaną zakupione                 i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, wioślarz, jeździec, ławka/prostownik pleców, wahadło/twister. Ponadto zamontowane zostaną: kosz na śmieci, ławka oraz regulamin.

 

20 000,00
8 Mobilna pracownia komputerowa w szkole w Słonem

Lokalizacja: Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolnym im. Stanisława Moniuszki przy ul. Słone 72.

Opis – Projekt zakłada utworzenie mobilnej pracowni komputerowej z interaktywnym monitorem umożliwiającym prowadzenie zajęć komputerowych z udziałem mieszkańców Kudowy-Zdroju w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.              Pracownia komputerowa zaopatrzona zostanie w 10 laptopów                                  z oprogramowaniem, 10 mysz, tablicę – monitor interaktywny oraz kamerkę internetową.

43 964,99

 

 

9 Magiczna Pstrążna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka

Lokalizacja: Zatoczka po lewej stronie przy drodze gminnej na Pstrążną i Bukowinę przed Czartowskim Kamieniem i kapliczka przy budynku kuźni Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

Opis – projekt ma na celu przybliżenie legend z terenu                   Kudowy-Zdroju poprzez postawienie tablicy z legendą o Czartowskim Kamieniu i oczyszczeniu kapliczki przydrożnej związanej z legendą o nawiedzonym domu znajdującym się obok niej. W ramach projektu dodatkowo zamieszczone zostaną kierunkowskazy do Skansenu w Pstrążnej oraz na Błędne Skały, z podaniem odległości. Ponadto przy tablicy z legendą o Czartowskim  Kamieniu zostanie postawiony ławostół.

17 570,00
10 Pracownie komputerowe w budynkach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II

Lokalizacja: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy                    ul. Pogodnej 9, ul. Zdrojowej 22 oraz ul. Szkolnej 8.

Opis – Projekt zakłada wyposażenie wszystkich pracowni komputerowych w budynkach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w komputery oraz doposażenie szkoły przy ul. Szkolnej w pakiety Office, drukarkę kolorową oraz projektor                                       z oprzyrządowaniem.

49 782,00

RUSZA VI EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIGO !!!

Masz pomysł na zmiany w Kudowie-Zdroju? ZGŁOŚ PROJEKT ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK

Rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Kudowa-Zdrój na 2021 r.

Budżet Obywatelski to wydzielane z budżetu gminy pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta.
Proces tworzenia Budżetu Obywatelskiego to składanie wniosków do budżetu, głosowanie i wybór tych, które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców, a następnie realizacja wybranych zadań w roku 2021.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak:
• budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
• wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.
Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach kompetencji gminy.

Od dnia 01.09.2020 r. Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju rozpocznie tryb zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Zadania będą mogły być zgłaszane przez wszystkich mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój niezależnie od wieku. W przypadku udziału osób niepełnoletnich w konsultacjach należy dołączać zgodę opiekuna prawnego.

Łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Kudowa -Zdrój wynosi 140 000,00 PLN. Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Propozycje zadań należy składać od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Propozycje zadań zweryfikowane pozytywnie stworzą listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.
Głosowanie publiczne przez mieszkańców Gminy Kudowa-Zdrój odbędzie się w terminie 02.10.2020 – 23.10.2020 r. Karta do głosowania, będzie dostępna na stronie www.kudowa.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w Urzędzie Miasta – Biurze Obsługi Klienta – pok. 5, w godzinach pracy Urzędu od dnia 02.10.2020 r.

Do dnia 27.10.2020 r. ogłoszone zostaną wyniki głosowania oraz lista projektów, które zostaną zrealizowane w 2021 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji zadań, celem efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty społeczności lokalnej.

Burmistrz Aneta Potoczna