Szanowni Wystawcy Targów Rękodzieła

Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 obowiązuje nowy Regulamin Targów Rękodzieła w Kudowie-Zdroju.

Osoby zainteresowane powierzchnią handlową proszone są o przesłanie załączników 1 i 2 na adres mailowy: promocja@kudowa.pl lub tradycyjnie na adres: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój z dopiskiem na kopercie: „Targi Rękodzieła”, nie później niż do połowy miesiąca poprzedzającego handel.

 

REGULAMIN I JEGO POSTANOWIENIA NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM

Zarządzenie

Regulamin

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – oświadczenie