Szanowni Wystawcy Targów Rękodzieła

Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że od dnia 1 kwietnia 2021 obowiązuje nowy Regulamin Targów Rękodzieła w Kudowie-Zdroju.

Osoby zainteresowane powierzchnią handlową proszone są o przesłanie załączników 1 i 2 na adres mailowy: i.lichwa@kckis.pl lub tradycyjnie na adres: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój z dopiskiem na kopercie: „Targi Rękodzieła”, nie później niż do połowy miesiąca poprzedzającego handel.

Najważniejsze postanowienia NOWEGO regulaminu:

 • Targi odbywają się w dniach od 1 kwietnia do 30 września każdego roku kalendarzowego, w godzinach od 9:00 do 19:00.
 • miejsce Targów: Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju,
 • warunkiem udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (Karta Zgłoszeniowa – załącznik nr 1) oraz oświadczenia wystawcy (załącznik nr 2). Po weryfikacji i akceptacji zgłoszenia przez Organizatora, z Wystawcą zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora,
 • Płatności:
  • OPCJA 1 – udział w Targach od piątku do niedzieli – opłata 900zł netto za każdy jeden (1) miesiąc targów niezależnie od ilości wykorzystanych weekendów. Rozliczenie zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura VAT z terminem płatności, doliczając podatek od towarów i usług zostanie wystawiona przez Organizatora na Wystawcę.
  • OPCJA 2 – udział w Targach od poniedziałku do niedzieli – opłata 1200zł netto za każdy jeden (1) miesiąc targów niezależnie od ilości wykorzystanych tygodni. Rozliczenie zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura VAT z terminem płatności, doliczając podatek od towarów i usług zostanie wystawiona przez Organizatora na Wystawcę.
 • Średnia wielkość powierzchni handlowej wynosi 2×2 metry i nie podlega zmianie, a jej przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno-organizacyjnej.
 • Stoisko, w miarę możliwości, powinno być wykonane z materiałów naturalnych: drewno, tkaniny. Kolor stanowiska-jasny (biel, łamana biel).
 • Po zawarciu umowy z Organizatorem Wystawca otrzymuje Identyfikator Wystawcy, który należy umieścić w widocznym miejscu. Wraz z identyfikatorem Wystawca otrzyma mapę terenu z przydzielonym stanowiskiem wystawowym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
 • Wystawcy, którzy nie będą mieli identyfikatora, a tym samym zgody na udział w Targach od organizatora, za dzień zapłacą 200 zł netto kary, a następnie zostaną zobowiązani do niezwłocznego usunięci stoiska przez pracownika Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej.

REGULAMIN I JEGO POSTANOWIENIA NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM.

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia

Zarządzenie i regulamin