Główny postój TAXI
w Kudowie-Zdroju

ul. Kombatantów 1a

57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 748661919

pozostałe postoje TAXI

ul. 1 Maja (naprzeciw poczty)

ul. Główna (przy dworcu PKP)