Taxi

Postój taksówek w Kudowie-Zdrój

ul. Kombatantów 1a
57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74 866 19 19