Późnogotycka wieża z 1603 roku postawiona została na planie kwadratu. Pierwotnie służyła jako brama prowadząca do kościoła św. Bartłomieja. Wyposażono ją w wychodzące na wszystkie strony okienka strzelnicze, dzięki czemu w razie wyższej konieczności mogła pełnić również funkcje obronne. Dwukrotnie przechodziła przebudowę – w 1668 roku oraz w XIX stuleciu.

Przy drugim remoncie kopułę wieńczącą szczyt zastąpiono czterospadowym hełmem. Wtedy też na każdej ze ścian zamontowano tarcze z zegarami, wskazującymi godziny po dziś dzień. Górną część wieży bardzo dokładnie pokryto ozdobnymi łupkami. Umieszczone na niej wzory są charakterystyczne dla całego polsko-czeskiego pogranicza Ziemi Kłodzkiej.

U podstawy dzwonnicy ustawiono pomnik upamiętniający mieszkańców Czermnej, którzy nie powrócili z frontów krwawej I Wojny Światowej. Budowla jest jednym z nielicznych, do dziś zachowanych, przykładów rozłącznej budowy kościołów i ich wież, które znaleźć można na Ziemi Kłodzkiej. Tego typu rozwiązania często stosowane były w wiejskim budownictwie sakralnym Czech.

Ze względu na swoje funkcje oraz formę, dzwonnica przy kościele p.w. Bartłomieja Apostoła jest dziełem unikatowym. Bliźniacza Dzwonnica nieco młodsza bo pochodzą z 1610 r. znajduje się przy jednym z kościołów w Mieście Partnerskim Kudowy-Zdroju, w Hronovie. Dostęp do zabytku możliwy jest przez cały rok i jest on bezpłatny.