STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA LATA 2021-2027

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2021-2027

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ