STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ NA LATA 2021-2027

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ NA LATA 2021-2027