Przekazujemy link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku z informacjami dotyczącymi nieodpłatnej pomocy prawnej – nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kłodzkim w 2022 roku.

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/853/291/nieodplatna-pomoc-prawna-w-powiecie-klodzkim.html