Organizacje pozarządowe


Zarządzenie nr 0050.71.2022 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 13.05.2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2022.

Zarządzenie nr 0050.28.2022 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10.03.2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój na rok 2022.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku. Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022”.