Opieka Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Najbliższa nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczona jest przez:
“Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
tel: 74 8651 200

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
– warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Dyżury aptek

UCHWAŁA NR XIV/89/2022 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023