Opieka Zdrowotna

Dyżury Aptek

Piastowska
ul. Kłodzka 1, Polanica-Zdrój, tel. 74 8681 222

Zdrojowa
ul. Zdrojowa 38, Kudowa-Zdrój, tel. 74 8656 800

Pod Lwem
ul. Zdrojowa 46, Kudowa-Zdrój, tel. 74 8661 421

Fenix
ul. Bystrzycka 9, Polanica-Zdrój, tel. 74 8681 509

Arnika
ul. Wolności 2G, Szczytna, tel. 74 8683 411

Vita
ul. Główna 21/9, Kudowa-Zdrój, tel. 74 8661 654

Vita
ul. Główna 21/9, Kudowa-Zdrój, tel. 74 8661 654

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Najbliższa nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczona jest przez:
“Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
tel: 74 8651 200

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
– warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.