Náchod

leży na wysokości 346 m npm. nad rzeką Metują tuż za granicą z Polską. Pierwsza pisemna wzmianka o grodzie pochodzi z 1254 roku . We wczesnym średniowieczu, w XI w. przebiegał w rejonie Náchodu ł trakt handlowy na Śląsk. Na samej granicy znajdowała mała osada z bramą strażniczą i kościołem pw. Jana Chrzciciela, która w dwa wieki później rozrosła się do miasta warownego z zamkiem. Pierwszym właścicielem miasta był Hron z rodu Naczeraticów (Načeraticů). W swoich dziejach miasto i zamek wielokrotnie zmieniały właścicieli i należały m.in. do króla czeskiego Jana Luksemburskiego, hetmana husyckiego Jana Kolda z Zampachu, króla Jerzego z Podiebradów, rodów: Smirzyckich ze Smirzyc, Trczków , Piccolominich (za ich to czasów zamek został przebudowany na wspaniałą renesansową rezydencję), Kuronskich. Pod koniec XIX w. Nachod stał się dużym ośrodkiem miejskim z wieloma firmami rzemieślniczymi i przemysłem, zwłaszcza włókienniczym.

Dzisiaj Nachod jest stolicą powiatu liczącego 113.000 mieszkańców z rozwiniętą infrastrukturą przemysłowo-turystyczną i kulturalną oraz sportową.

Do najciekawszych zabytków miasta należą min.: renesansowy zamek z ogrodem francuskim, kościół gotycki pw. św. Wawrzyńca znajdujący się w Rynku na placu Masaryka, stary – barokowy i nowy – noworenesansowy Ratusz, hotel ,,U Beránka,” z teatrem im. Josefa Čížka. Ciekawe zbiory posiada regionalne muzeum mieszczące się w Rynku na Placu Masaryka

Do słynnych postaci związanych z miastem należą m.in.: dramaturg Vratislav Blážek, emigracyjny pisarz Josef Škvorecký (od tytułu jego książki ,,Prima sezóna” wywodzi się tradycja majowego festiwalu kulturalnego pod tym samym tytułem), architekt działający w Japonii Jan Letzl, astronom Antonin Strnad, Josef Franciszek Hurdalek, biskup litomierzycki oraz Karel Šafař – malarz i grafik.

Hronov

6,5 tysięczne miasteczko leży nad rzeką Metują w międzygórzu Gór Orlickich i Gór Stołowych w pobliżu granicy z Polską. Miasto założył w połowie XIII w Rycerz Horn z rodu Naczeraticów. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1359. Miejscowość wraz z okolicą należała do dóbr nachodzkich i była jedną z uboższych. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i chałupniczym tkactwem. W 1875 r doprowadzono pierwszą linię kolejową która podniosła znaczenia miasteczka. Zapoczątkowało to dynamiczny rozwój przemysłu z zakładami włókienniczymi i budowy maszyn. Wśród zabytków miasta na uwagę zasługuje się kościół z dzwonnicą zlokalizowany w Padoli – dzielnicy Hronova, kolumna z rzeźbą Maryjną na Rynku, teatr im. Jiráska, kompleks zabytków architektury ludowej z domem rodzinnym Aloisa Jiráska – wybitnego czeskiego pisarza i dramaturga. Od jego imienia i tradycji wywodzi się coroczny , jeden z najwspanialszych sierpniowy festiwal teatralny „Jiráskuv Hronov” zapoczątkowany w 1931 r. Z Hronova pochodził Josef Čapek – malarz i literat oraz Egon Hostovsky – autor znanych utworów psychologicznych.

Tuchola

6,5 tysięczne miasteczko leży nad rzeką Metują w międzygórzu Gór Orlickich i Gór Stołowych w pobliżu granicy z Polską. Miasto założył w połowie XIII w Rycerz Horn z rodu Naczeraticów. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1359. Miejscowość wraz z okolicą należała do dóbr nachodzkich i była jedną z uboższych. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i chałupniczym tkactwem. W 1875 r doprowadzono pierwszą linię kolejową która podniosła znaczenia miasteczka. Zapoczątkowało to dynamiczny rozwój przemysłu z zakładami włókienniczymi i budowy maszyn. Wśród zabytków miasta na uwagę zasługuje się kościół z dzwonnicą zlokalizowany w Padoli – dzielnicy Hronova, kolumna z rzeźbą Maryjną na Rynku, teatr im. Jiráska, kompleks zabytków architektury ludowej z domem rodzinnym Aloisa Jiráska – wybitnego czeskiego pisarza i dramaturga. Od jego imienia i tradycji wywodzi się coroczny , jeden z najwspanialszych sierpniowy festiwal teatralny „Jiráskuv Hronov” zapoczątkowany w 1931 r. Z Hronova pochodził Josef Čapek – malarz i literat oraz Egon Hostovsky – autor znanych utworów psychologicznych.

Horn-Bad Meinberg

to zespół miejski w skład którego wchodzi miasto Horn i uzdrowisko Bad Meinberg, zamieszkane przez 19.300 obywateli. Położony jest w kraju związkowym Nadrenii Północnej Westfalii w powiecie Lippe. W 1998 roku obchodził 750-lecie uzyskania praw miejskich. Od średniowiecza znane były właściwości lecznice wód Meinbergu. Obecnie leczy się tu choroby kobiece, choroby związane z układem ruchu, a także prowadzi się też badania narządów słuchu i ich rehabilitację. Bad Meinberg dysponuje czterema nowoczesnymi sanatoriami-klinikami liczącymi ogółem 2.400 miejsc. W uzdrowisku na uwagę zasługuje piękny park z 1770 r. z zabytkową pijalnią wód mineralnych oraz zautomatyzowana rozlewnia wód mineralnych.