Wykaz numerów oraz adresów e-mail w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Pokój

Numer telefonu

Referat / Samodzielne stanowisko

Pracownik

Adres e-mail

5

74 8621 707

Biuro Obsługi Klienta

Marta Kowalczyk
Joanna Frąk

bok@kudowa.pl

14

74 8621 717
74 8621 718

Sekretariat
Fax: 74 8661 351

Edyta Breszko

sekretariat@kudowa.pl
kudowa@kudowa.pl

14a

74 8621 717

Burmistrz

Aneta Potoczna

burmistrz@kudowa.pl

14b

74 8621 720

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

wiceburmistrz@kudowa.pl

Przyziemie

07

74 8621 706

Referat Inwestycji i Rozwoju – kierownik

Justyna Klich

jklich@kudowa.pl

01

74 8621 722

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

Marek Kot
Zbigniew Grzegorzewicz

Marta Kochanek

inwestycje@kudowa.pl
z.grzegorzewicz@kudowa.pl

m.kochanek@kudowa.pl

02

74 8621 721

Referat Inwestycji i Rozwoju

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Krystyna Svoboda
Agnieszka Kowalska

Jacek Kowalczyk

k.svoboda@kudowa.pl
a.kowalska@kudowa.pl

j.kowalczyk@kudowa.pl

09

74 8621 730

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

Ewa Drzewiecka

e.drzewiecka@kudowa.pl

05

74 8621 701

Straż Miejska – komendant

Bogusław Buksak
Krzysztof Świderski
Krzysztof Hawrylak

kryzys@kudowa.pl

04

74 8621 705

Informatyk

Archiwista

Arkadiusz Sip
Beata Hildebrandt

informatyk@kudowa.pl
archiwum@kudowa.pl

Parter

7

74 8621 714

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Kot
Izabela Białas-Sobczak

usc@kudowa.pl
usc-zca@kudowa.pl

6

74 8621 713

Stanowisko ds. Dowodów Osobistych

Stanowisko ds. Obywatelskich i Wojskowych

Ewa Żulińska

Justyna Czerniak

dowody@kudowa.pl

ewilud@kudowa.pl

2

74 8621 708

Kasa – otwarta w godzinach 9:00 – 12:30

Joanna Frąk

kasa@kudowa.pl

3

74 8621 710

 

74 8621 709

74 8621 736

Referat Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – kierownik

Architektura i Budownictwo

Dzierżawy, Najem

Piotr Dąbrowski – Nieruchomości

 

Janusz Domałeczny

Magdalena Szot

nieruchomosci@kudowa.pl

 

budownictwo@kudowa.pl

dzierzawy@kudowa.pl

I piętro

11

74 8621 715

74 8621 716

Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich

Sekretarz Gminy

Elżbieta Ubik

Barbara Kopeć

kadry@kudowa.pl
oswiata@kudowa.pl

sekretarz@kudowa.pl

12

74 8621 737

Stanowisko ds. Promocji

Maciej Chorzępa

promocja@kudowa.pl

18

74 8621 724

74 8621 725

Biuro Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bernadeta Stasiak

Sylwia Bielawska

brm@kudowa.pl

prm@kudowa.pl

15

74 8621 704

Referat Gospodarki Mieszkaniowej – kierownik

Anna Jakubowska-Kort
Magdalena Jamrozik
Anna Szewczyk

rgm@kudowa.pl
mieszkania@kudowa.pl
a.szewczyk@kudowa.pl

16

74 8621 702

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Gabriela Halewska
Piotr Szczepanek

rgmczynsze@kudowa.pl
rgmrozliczenia@kudowa.pl
rgmtechniczne@kudowa.pl

17

74 8621 723

Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej – kierownik

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Leśnik

Magdalena Spendowska

Magdalena Żukowska

Roman Krupa

zielenmiejska@kudowa.pl

m.zukowska@kudowa.pl

laskom@kudowa.pl

II piętro

20

74 8621 726

Księgowość

Jolanta Szpanier
Katarzyna Zagrodna

ksiegowosc@kudowa.pl

21

74 8621 727

74 8621 728

Skarbnik

Z-ca Skarbnika

Stanowisko ds. Wspólnej Obsługi Gminnych Instytucji Kultury

Iwona Biernacik

Hanna Jędrzejewska

Agnieszka Golonka

skarbnik@kudowa.pl

wiceskarbnik@kudowa.pl

a.golonka@kudowa.pl

26

74 8621 732

Stanowisko ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Katarzyna Oczkowska

gkrpa@kudowa.pl

24

74 8621 731

Referat Finansowo-Budżetowy

Krystyna Świrk
Joanna Sendor

kwindyk@kudowa.pl
j.sendor@kudowa.pl

25

74 8621 712

Referat Finansowo-Budżetowy – windykacja

Elżbieta Wiklowska
Kinga Jabłońska

windykacja@kudowa.pl
k.jablonska@kudowa.pl

23

74 8621 733

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Podatki i Opłaty Lokalne

Dorota Kaleta
Maria Gala

Renata Okopińska

oplataodpadowa@kudowa.pl
m.gala@kudowa.pl

renata.okopinska@kudowa.pl

27

74 8621 734

Podatki

Sylwia Hotała
Daria Jagodzińska

wymiar@kudowa.pl
podatki@kudowa.pl

28

74 8621 735

Radca Prawny

Paweł Borowy

radca@kudowa.pl