Wykaz numerów oraz adresów e-mail w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

wykaz numerów i adresów e-mail 

Pokój

Numer telefonu

Referat / Samodzielne stanowisko

Pracownik

Adres e-mail

5

74 8621 707

Biuro Obsługi Klienta

Daria Jagodzińska

bok@kudowa.pl

14

74 8621 717
74 8621 718

Sekretariat
Fax: 74 8621 718

Edyta Breszko

sekretariat@kudowa.pl
kudowa@kudowa.pl

14a

74 8621 717

Burmistrz

Aneta Potoczna

burmistrz@kudowa.pl

14b

74 8621 720

Zastępca Burmistrza / Sekretarz

Mariusz Fleszar

wiceburmistrz@kudowa.pl
sekretarz@kudowa.pl

Przyziemie

01

74 8621 704

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Anna Jakubowska-Kort – kierownik
Magdalena Jamrozik
Anna Szewczyk

rgm@kudowa.pl
mieszkania@kudowa.pl
a.szewczyk@kudowa.pl

02

74 8621 702

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Gabriela Halewska
Piotr Szczepanek

rgmczynsze@kudowa.pl
rgmrozliczenia@kudowa.pl

09

74 8621 730

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej

Ewa Drzewiecka

e.drzewiecka@kudowa.pl

05

74 8621 701

Straż Miejska

Krzysztof Świderski
Krzysztof Hawrylak
Krystyna Svoboda

kryzys@kudowa.pl

07

74 8621 737

Straż Miejska – komendant

Bogusław Buksak

kryzys@kudowa.pl

04

74 8621 705

Informatyk

Archiwista

Arkadiusz Sip

Beata Hildebrandt

informatyk@kudowa.pl

archiwum@kudowa.pl

Parter

7

74 8621 714

Urząd Stanu Cywilnego

Izabela Białas-Sobczak

usc@kudowa.pl

6

74 8621 713

Stanowisko ds. Dowodów Osobistych

Stanowisko ds. Obywatelskich i Wojskowych

Justyna Czerniak

Joanna Frąk

dowody@kudowa.pl

ewilud@kudowa.pl

2

74 8621 708

Kasa – otwarta w godzinach 08:00 – 12:00

Eliza Smolarska

kasa@kudowa.pl

3

74 8621 710

74 8621 709

74 8621 736

Referat Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – kierownik

Architektura i Budownictwo

Dzierżawy, Najem

Piotr Dąbrowski – Nieruchomości

Janusz Domałeczny

Magdalena Szot

nieruchomosci@kudowa.pl

budownictwo@kudowa.pl    j.domaleczny@kudowa.pl

dzierzawy@kudowa.pl

I piętro

11

74 8621 715

Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich – Kierownik

Elżbieta Ubik

kadry@kudowa.pl
oswiata@kudowa.pl

12

74 8621 706

Referat Inwestycji i Rozwoju – Kierownik

Justyna Klich

jklich@kudowa.pl

18

74 8621 724

74 8621 725

Biuro Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bernadeta Stasiak

Wojciech Duś

brm@kudowa.pl

prm@kudowa.pl

15

74 8621 721

Referat Inwestycji i Rozwoju
Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Agnieszka Kowalska
Martyna Łukaszuk

a.kowalska@kudowa.pl
m.lukaszuk@kudowa.pl

16

74 8621 722

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Stanowisko d. inwestycji i infrastruktury technicznej

Marek Kot
Marta Kochanek
Zbigniew Grzegorzewicz

inwestycje@kudowa.pl
m.kochanek@kudowa.pl
z.grzegorzewicz@kudowa.pl

17

74 8621 723

Referat Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej – kierownik

Leśnik

Pomoc administracyjna

Magdalena Spendowska

Roman Krupa

Małgorzata Żulińska

zielenmiejska@kudowa.pl

lasy@kudowa.pl

ekologia@kudowa.pl

II piętro

20

74 8621 726

Księgowość

Kinga Jabłońska
Katarzyna Zagrodna

k.jablonska@kudowa.pl
ksiegowosc@kudowa.pl

21

74 8621 727

74 8621 728

Skarbnik

Z-ca Skarbnika

Iwona Biernacik

Hanna Jędrzejewska

skarbnik@kudowa.pl

wiceskarbnik@kudowa.pl

26

74 8621 732

Referat Finansowo-Budżetowy

Łukasz Okopiński

l.okopinski@kudowa.pl

24

74 8621 731

Referat Finansowo-Budżetowy

Maria Gala

m.gala@kudowa.pl

25

74 8621 712

Referat Finansowo-Budżetowy
Stanowisko ds. Wspólnej Obsługi Gminnych Instytucji Kultury

Elżbieta Wiklowska
Agnieszka Golonka

windykacja@kudowa.pl
a.golonka@kudowa.pl

23

74 8621 733

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Pomoc administracyjna

Dorota Kaleta
Tomasz Dereń

oplataodpadowa@kudowa.pl
t.deren@kudowa.pl

27

74 8621 734

Podatki i opłaty lokalne

Anna Adamkiewicz
Marta Kowalczyk
Renata Okopińska

wymiar@kudowa.pl
podatki@kudowa.pl
renata.okopinska@kudowa.pl