Logo Miasta Kudowa Zdrój
Powróć do: Urząd

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING


KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

do przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój
Dane kontaktowe Administrator Danych:  Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 
2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@kudowa.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.  
 
3. Pani/Pana dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Urzędu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
 
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1 lit. e. 
 
5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej. 
 
6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  3 miesięcy od dnia nagrania.
 
7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do:

·         dostępu do swoich danych,

·         ograniczenia przetwarzania swoich danych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Urzędu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie  Urzędu. 
 
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.