Finanse i Budżet

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego…