Finanse i Budżet

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Finanse i Budżet Art. 15j. Opłatę roczną z…