Przedstawiamy harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku, przesłany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.