PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ

Kto może złożyć wniosek?

Osoba fizyczna występująca w imieniu gospodarstwa domowego, które jest prowadzone na terenie Gminy Kudowa-Zdrój i zostało uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.

Jaką ilość węgla można kupić?

1.5 tony do końca 2022r. i 1.5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r.

Kto NIE może złożyć wniosku?

Osoba fizyczna która już dokonała zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000zł w ilości przysługującej na dane gospodarstwo domowe.

Np.:

  1. Jeśli ktoś zakupił w tym sezonie grzewczym po cenie niższej niż 2000zł 1 tonę węgla, to może jeszcze w tym roku złożyć wniosek na 0,5 tony oraz na 1,5 tony w przyszłym roku.
  2. Jeśli ktoś zakupił w tym sezonie grzewczym węgiel po cenie niższej niż 2000zł w ilości 3 i więcej ton, nie przysługuje mu już zakup po preferencyjnej cenie ani w tym, ani w przyszłym roku.
  3. Jeśli ktoś zakupił w tym sezonie grzewczym węgiel po cenie poniżej 2000zł w ilości 2 ton, to w tym roku nie przysługuje mu już zakup węgla po cenie preferencyjnej, ale będzie mógł ubiegać się o 1 tonę w przyszłym roku.

Jakie informacje muszą być zawarte we wniosku:

  1. Imię i nazwisko
  2. PESEL
  3. Adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla
  4. Adres e-mail, nr telefonu
  5. Stosowne informacje i oświadczenia zawarte we wzorze wniosku
  6. Wniosek musi być podpisany w dwóch miejscach
  7. JEŚLI OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK DYSPONUJE INFORMACJĄ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ŻE OTRZYMA/ŁA DODATEK WĘGLOWY, PROSZĘ O JEJ ZĄŁĄCZENIE !

W załączeniu FORMULARZ WNIOSKU do pobrania