Plakat 16.Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej