Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że od 1 lipca obowiązują zmienione przepisy dotyczące świadczeń pieniężnych Polakom, którzy zapewnili mieszkanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przebywającym w naszym kraju w związku z wojną. Przeczytaj koniecznie jakich terminów musisz dopilnować!

Pomagałeś uchodźcom ukraińskim przed 30 kwietnia
Do 14 lipca osoby, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu za okres przed 30 kwietnia 2022 r. Wnioski można składać się na formularzach obowiązujących w tamtym okresie czyli przed 30 kwietnia 2022 r.

Pomagasz Ukraińcom w lipcu
Tu uwaga! Jeśli składasz wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres, który obejmuje 1 lipca 2022 r. (dzień wejścia w życie nowych przepisów zmieniających) koniecznie musisz złożyć niezbędne dokumenty do 31 lipca 2022 r.,

Pomoc ”po nowemu”
Jeśli Twój wniosek dotyczy okresu od 2 lipca, czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy dokumenty składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Przypominamy, że świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przysługuje za okres nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Podstawa prawna zmian: Dz.U.2022.1383 z dnia 30.06.2022 r.

Źródło: krosno.pl