Zachęcamy dorosłych Mieszkańców Kudowy-Zdroju do wypełnienia ankiety dotyczącej uzależnień behawioralnych. Dane z ankiety potrzebne są do opracowania dokumentów Diagnozy, oraz aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Link to ankiety: http://badania.corigo.pl/ankieta/761840/kudowa-zdroj-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html