PROJEKT pn. „Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój”

Dzięki zaangażowaniu gminy Kudowa-Zdrój w rozwój edukacji szkolnej, pozyskano środki finansowe z Unii Europejskich na realizację szereg działań dla uczniów i uczennic dwóch szkół podstawowych:

 • Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Całkowita wartość projektu wynosi 528 127,50 zł. Wartość dofinansowania to: 448 377,50 zł,  przy czym wkład własny jest wnoszony w całości w formie rzeczowej, niepieniężnej. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy: od 01 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 139 uczennic i 165 uczniów (razem 304 os. tj. 90% z ogółem objętych wsparciem) oraz eliminacja deficytów rozwojowych u 38 dziewczynek i 45 chłopców (83 os.) łącznie z obu szkół. Razem liczba uczestników/czek projektu wyniesie 196 dziewczynek i 233 chłopców tj. 429 osób.

Na cel główny składają się cele pośrednie obejmujące wzrost poziomu wiedzy uczniów i uczennic szkoły z nauk matematyczno-przyrodniczych, robotyki i języków obcych; zmniejszenie deficytów rozwojowych dzięki zajęciom logopedycznym i terapeutyczno-korekcyjnym, a także wzrost przystosowania do nauki w Polsce dzieci cudzoziemców i Polaków zza granicy. W ramach projektu zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych, zajęcia pozaszkolne z nauk ścisłych i przyrodniczych dla 338 osób oraz zajęcia stacjonarne w obu szkołach dla łącznie 429 osób.

Zajęcia pozaszkolne będą zrealizowane w ramach wyjazdów do zewnętrznych ośrodków edukacyjnych np.:

 • Muzeum Przyrodnicze i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • Stacje badawczo-naukowe i laboratoria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
 • Hydropolis we Wrocławiu;
 • Pracownie Politechniki Wrocławskiej;
 • Ośrodek edukacyjny Odra Centrum we Wrocławiu;
 • Centrum Edukacji Zagroda Sudecka.

Na zajęcia stacjonarne zaplanowane w szkołach składają się następujące rodzaje:

 • Matematyka, w tym wyrównawcza
 • Przyrodnicze, w tym wyrównawcze
 • Język angielski, w tym wyrównawczy
 • Język niemiecki, w tym wyrównawczy
 • Język polski
 • Robotyka
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Logopedyczne
 • Opieka psychologiczna

Zachęcamy uczniów i uczennice do udziału w projekcie. Zajęcia stacjonarne zaplanowano od września 2022 r., natomiast zajęcia pozaszkolne już od czerwca 2022 r.