Szanowni Państwo,

zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT POF. 

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą  następujacych obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027: 

Efektywności energetycznej (infr. publiczna) – finansowanie EFRR
Gospodarki Wodno – Ściekowej- finansowanie EFRR
Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
Mobilność  Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie EFRR
Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR – finansowanie EFS +
Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych  i przedszkoli –  finansowanie EFS +
Usługi Społeczne –  finansowanie EFS +

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Sabych  stron, Szans i Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego  Strategią ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:

Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, gmina miejska Dzierżoniów, gmina wiejska Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, gmina miejska Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok”.

Poniżej zamieszczam link do ankiety:

https://swotpof.webankieta.pl/

Ankieta jest anonimowa.
Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z instrukcjami podanymi przy każdym pytaniu.

W każdej z części ankiety wskazano zjawiska wynikające z diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru. Prosimy o ich weryfikację. Ponadto można dodać propozycje, które w Państwa ocenie nie zostały wskazane. 

Uprzejmie prosimy aby wskazywane przez Państwa zjawiska miały charakter  ponadlokalny występujący na terenie szerszym niż obszar jednej gminy.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 31.05.2022 r. 
Nie powinno to zająć więcej niż 20 minut.

Dziękujemy !!!