Miło nam poinformować, że trwa ogólnopolski Program społecznorozwojowy skierowany do kobiet – Akademia Rozwoju. Głównym celem jest dotarcie do kobiet, które
mogą potrzebować wsparcia w zakresie zdobywania nowych ważnych kompetencji i potrzebują aktywizacji zarówno w obszarze życia społecznego, jak i zawodowego.

Program kierowany jest w szczególności do kobiet, które mieszkają w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich i jednocześnie z różnych powodów pozostają mniej aktywne. Te powody to wielodzietność, mniejszy dochód w rodzinie, niepełnosprawność, pochodzenie z rodzin niepełnych. Lista powodów jest otwarta, kluczowe jest występowanie czynników, które uczestniczka zadeklaruje jako te istotne z jej punktu widzenia.

Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

Program oferuje Uczestniczkom:

  • warsztaty online z zakresu kompetencji cyfrowych (tworzenie i edycja stron internetowych, wykorzystanie popularnych aplikacji do aktywności zawodowej i społecznej w Internecie),
  • zajęcia z podstaw działalności gospodarczej (aspekty prawne i finansowe),
  • warsztaty z myślenia projektowego (wykorzystanie metody design thinking w projektach społecznych i biznesowych).

A to tylko część z zaplanowanych działań aktywizująco-edukacyjnych! Dotychczas do Programu zarejestrowało się ponad 800 osób.

Wszystkie informacje o Programie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju