UWAGA!!

ZŁÓŻ OBOWIĄZKOWĄ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNIOŚCI BUDYNKÓW!

Złożenie w ubiegłym roku ankiety dotyczącej Inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Kudowa-Zdrój nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB.

 

Dnia 16.06.2021r. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO poinformował Gminę Kudowa-Zdrój o uruchomieniu z dniem
1 LIPCA 2021r. CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW! 

 

W związku z powyższym informujemy, że ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE!

 

BRAK ZŁOŻONEJ DEKLARACJI PODLEGA KARZE GRZYWNY do 500zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

KTO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

właściciel/zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, który jest zasilany przez źródło ciepła lub źródło spalania paliw do 1MW np.: piec, pompa ciepła, etc.

ILE JEST CZASU NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI?

dla źródła ciepła i źródła spalania paliw, które zostało uruchomione PRZED 1 lipca 2021r. – 12 miesięcy

dla źródła ciepła i źródła spalania paliw, które zostało uruchomione PO 1 lipca 2021r. – 14 dni

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

przez internet na stronie zone.gunb.gov.pl

w wersji papierowej – w Urzędzie Miasta, biuro nr 5 (BOK) , ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, druk do pobrania w biurze nr 17!

listownie na adres – Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24 57-350 Kudowa-Zdrój.