Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy sprzedawali napoje alkoholowe w 2021 roku o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz dokonaniu płatności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia i opłacenia  I raty opłaty mija 31.01.2022 roku.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:

  • w terminie do 31 stycznia 2022 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30 % rocznej opłaty podstawowej,
  • nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2022 r.  lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  2022 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30 % opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

Ważną kwestią jest informacja, iż przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn opisanych powyżej, może ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu. 

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych dostępny jest na stronie www.kudowa.pl pod linkiem:  https://kudowa.pl/urzad/pliki-pobrania/#sna