Informacje o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.