Gmina Kudowa-Zdrój podpisała porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia z Ministerstwem Edukacji i Nauki  pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie gmin w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli to urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Gmina Kudowa-Zdrój uzyskała dotację w wysokości 48.196 zł. na realizację 4 wycieczek.