Załącznik  – wykaz organizacji, które otrzymały dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy w 2021 roku