Do Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez ZKS Włókniarz z siedzibą przy ul. Głównej 43 w Kudowie-Zdroju.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Uproszczona oferta str. 1

Uproszczona oferta str. 2